Wszelkie zapytania związane z KOSZem prosimy kierować na:

artur@revolver.pl