Opis funkcji i narzędzi systemu KOSZ 

KOSZ jest stworzony po to aby odciążyć nauczycieli i osoby zarządzające szkołą od zbędnej biurokracji a uczniom i ich rodzicom w końcu dać do ręki możliwość sprawdzania wszystkich informacji dotyczących procesu edukacji..

Podstawowe moduły systemu KOSZ:

* Plan lekcji (układanie siatek zajęć i sal)
* Sekretariat (sprawdzanie pracy nauczycieli weryfikowanie postępów uczniów)
* Księgowość (przepływy finansowe, możliwość podpięcią się pod konto bankowe szkoły)
* System Informacji Oświatowej (tworzenie informacji wysyłanych do SIO)
* E-dziennik (obecności, oceny, spóźnienia, uwagi, tematy lekcji) 
* Biblioteka (wirtualna biblioteka z możliwością zeskanowania obecnych pozycji)
* Drukowanie dokumentów (obowiązujące wzory świadectw i oficjalnych dokumentów)
* Statystyki (wszelkie statystyki związane z pracą nauczycieli, uczniów i szkoły)
* Uczniowie (postępy w nauce: oceny, frekwencja, zachowanie, średnia ocen, uwagi)
* Komunikacja (fora dyskusyjne i poczta pozwalająca komunikować się ze sobą)
* Wymiana informacji i powiadomień przez SMS

Powyższe moduły są całkowicie zgodne z wytycznymi i przepisami MEN w zakresie e-dzienników i SIO oraz wszelkich zaleceń związanych z pracą w szkole

KOSZ nie jest instalowany na komputerze. Jest dostępny w modelu SaaS (Software As A Service) czyli usługa świadczona jest za pomocą serwerów producenta. Szkoła nie musi kupować, instalować czy zatrudniać specjalisty dbającego tylko o to oprogramowanie. System dostarczany jest za pomocą każdej przeglądarki internetowej i działa nawet na najwolnieszych łączach telekomunikacyjnych..

Co konkretnie KOSZ usprawnia i wspomaga w Twojej szkole?

KSIĘGOWOŚĆ:

> system importu danych z konta bankowego z opcją rozbijania wpłat na poszczególnych uczniów
> Możliwość tworzenia zestawień, wykresów i statystyk pokazujących sytuację finansową szkoły

E-DZIENNIK:

> Wprowadzanie informacji o stopniach, tematach, obecnościach
> Zgodność i możliwość eksportu danych w standardzie SIO (System Informacji Oświatowej)
> automatyczne wyliczanie i statystyki: frekwencji, postępów w nauce, średniej z ocen
> Drukowanie świadectw szkolnych i dyplomów, zestawień semestralnych
> Możliwość śledzenia postępów pojedynczych osób jak i całych klas czy szkół
> Przygotowanie planu siatki zajęć dla wszystkich rodzajów szkół z podziałem na zajęcia stałe, okresowe, fakultatywne itd.

UCZNIOWIE:

> Dostęp online do informacji związanych ze szkołą (np. informacje o wycieczkach czy zebraniach), repozytorium informacji od nauczycieli (lista lektur, pomoc multimedialne)
> układanie i kontrola planu lekcji na przestrzeni całego roku szkolengo

NAUCZYCIELE:

> Elektroniczny obieg dokumentów: prowadzenie e-dziennika, rozliczanie uczniów, wystawianie ocen, opini, tworzenie automatycznych raportów dla szkoły, MEN i GUS.

> Kalendarze pomagające w kontrolowaniu czasu jak i informowaniu o nadchodzących wydarzeniach związanych ze szkołą

RODZICE:

> Kontrolowanie postępów w nauce dziecka (dostęp online do ocen), informowanie o sprawach związanych z życiem szkoły (wycieczka, wywiadówka)
> Na żądanie powiadomienia SMS (np. o nieobecności dziecka w szkole)
> System informacyjny powiadamiający o planowanych spotkaniach z możliwością rezerwacji czasu danego nauczyciela
> Kalendarze pomagające w kontrolowaniu czasu jak i informowaniu o nadchodzących wydarzeniach związanych ze szkołą

SEKRETARIAT:

> Tworzenie raportów i zestawień dla instytucji kontrolnych takich jak MEN czy GUS
> Rozliczanie uczniów, tworzenie i drukowanie świadectw, dyplomów i innych dokumentów.
> Natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji szkolnych na różnych poziomach
> Kontrola i obsługa procesu rekrutacji nowych uczniów do szkoły

MODUŁ BIBLIOTEKA:

> Dzięki współpracy z Moliber udostępniamy panel zarządzania biblioteką. Zarządzanie może polegać na przeszukiwaniu książęk albo inwentaryzacji (odpłatnie) zasobów Państwa biblioteki i stworzenia systemu pozwalającego śledzić wypożyczone książki, zapisywać się na daną pozycję czy nakładać i ściągać kary finansowe z osób, które nie oddają książek w terminie.

KOSZ nie jest instalowany na komputerze. Jest dostępny w modelu SaaS (Software As A > dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach, spełniających wymagania normy ISO 27001