Podstawowe informacje

  • KOSZ nie wymaga zainstalowania na komputerze (odpadają zatem koszty hostingu). System dostępny jest za pomocą każdej przeglądarki internetowej i działa nawet na najwolnieszych łączach telekomunikacyjnych. KOSZ jest narzędziem prostym i bardzo tanim w użytkowniu (jedyny koszt to miesięczny abonament).
  • KOSZ podzielony jest na następujące moduły: Plan Lekcji i Sal, Sekretariat, Księgowość, SIO, E-dziennik, Biblioteka, Drukowanie Świadectw i, Statystyki, Organizowanie Egzaminów, Postępy w Nauce (oceny, frekwencja, zachowanie, średnia ocen, uwagi), Zebrania.
  • Wszelkie dane KOSZa przechowywane są na bezpiecznych serwerach, spełniających wymagania normy ISO 27001 oraz wymogi GIODO. Dodatkowo wszystkie wzory dokumentów, procedury oraz SIO dostosowane są do aktualnych zaleceń i przepisów MEN i GUS.
  • Korzystanie z KOSZa jest tak samo proste jak obsługa narzędzi z pakietu Office. Nie potrzeba płatnych szkoleń, wdrożeń i kosztów specjalistów. KOSZ pozwala na elektroniczny obieg dokumentów: prowadzenie e-dziennika, rozliczanie uczniów, wystawianie ocen, opini, tworzenie automatycznych raportów dla różnych urzędów.